Tumblelog by Soup.io
 • rexofac
 • poprawnyoptymista
 • MoHo
 • coernel
 • slammzero
 • Addiee
 • malowieksza
 • outofmyhead
 • everythingisfunny
 • marlbororl
 • fuck-off
 • odulekkocurek
 • cataleya90
 • BlackRaven13
 • lebensphilosophie
 • kapelino
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

Reposted from3ch0 3ch0

April 24 2017

4653 975f
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit
Science March Deutschland: Wer marschiert da – und wofür?

Ergebnisse einer nicht-repräsentativen Befragungsstudie zur Teilnahme am „March for Science“ in Deutschland.
Reposted fromscience science
8303 3bb5

To those who believe that the world is flat. Explain this!!!

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink
Reposted from3ch0 3ch0
5370 c294
Reposted from3ch0 3ch0
Reposted from3ch0 3ch0

April 23 2017

1256 2d0c 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viaamelinowa amelinowa
3160 d9c9
5224 268c 500
Reposted fromsosna sosna viaamelinowa amelinowa
5219 a474 500
pieczarki
Reposted fromkrzysk krzysk viaamelinowa amelinowa
7265 b8e8 500
7061 6389
Reposted fromperseweracje perseweracje viayouuung youuung
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viaunspokennnn unspokennnn
Niezależnie od tego, co zdarzyło się w Twoim życiu i w jak wielkiej rozsypce jesteś - zawsze jest czas na odniesienie sukcesu, odmienienie swojego losu, znalezienie nowej i lepszej drogi. Spróbuj tylko. Od teraz. Zacznij realizować marzenia. Zmień swoje myśli i przystąp do działania. Zrób cokolwiek dobrego dla siebie i tylko dla siebie. Napraw w sobie to, co wymaga naprawy. Pokochaj siebie na nowo z każdą chwilą. Ciesz się życiem w Twojej skórze.
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl